tel. 601 382 472
fax. (17) 872 15 93
publikacje: (17) 872 15 82

Polecamy

Internetowa księgarnia FROA

Oferujemy bogaty wybór naszych publikacji, obejmujący szeroki zakres zagadnień z dziedziny archeologii.

Zapraszamy do naszej internetowej księgarni
lub do kontaktu telefonicznego: (17) 872 15 82

Nasze publikacje

Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego wydała kilkadziesiąt publikacji książkowych w kilku seriach wydawniczych. Publikacje te można nabyć w prowadzonej przez nas księgarni.

Poniżej przedstawiamy nasze najnowsze wydawnictwa.

Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie. Część II. Osadnictwo od starszej epoki brązu do okresu rzymskiego

Zapraszamy do księgarni, gdzie właśnie pojawiła się  nowa publikacja: "Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie. Część II. Osadnictwo od starszej epoki brązu do okresu rzymskiego" autorstwa Sylwestra Czopka. Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie było badane wykopaliskowo w roku 2008 w ramach prac wyprzedzających budowę obwodnicy miasta Jarosławia i finansowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Część druga, czyli niniejsza książka, jest opracowaniem materiałów kultury trzcinieckiej, tarnobrzeskiej kultury łużyckiej i kultury pomorskiej (rozumianej tu w swym szerszym znaczeniu) a także pojedynczych znalezisk pochodzących z okresu rzymskiego. Spis treści można obejrzeć tutaj.

Zapraszamy!

Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie. Część II. Osadnictwo od starszej epoki brązu do okresu rzymskiego - okładka 

Chrześcijańska architektura sakralna Rusi Halickiej i Wołyńskiej

W naszej księgarni nowa publikacja - "Chrześcijańska architektura sakralna Rusi Halickiej i Wołyńskiej" autorstwa Dominika Chudzika. Praca ta jest monograficznym ujęciem dotychczasowego stanu badań nad rozwojem architektury sakralnej Rusi Halickiej i Wołyńskiej. Zawiera liczne ryciny i mapy. W części katalogowej czytelnik znajdzie zbiór zabytków architektury murowanej, drewnianej i obiektów znanych tylko ze źródeł pisanych. Spis treści można obejrzeć tutaj.

Zapraszamy!

Chrześcijańska architektura sakralna Rusi Halickiej i Wołyńskiej - okładka 

Environment and Subsistence - forty years after Janusz Kruk's 'Settlement studies'

Ponownie zapraszamy do naszej księgarni

Publikacja Environment and Subsistence - forty years after Janusz Kruk's 'Settlement studies' zawiera 34 artykuły poświęcone badaniom nad pradziejowym osadnictwem, gospodarką i środowiskiem naturalnym, dla których inspiracją jest dzieło Janusz Kruka pt. Studia osadnicze nad neolitem wyżyn lessowych, wydane w Ossolineum w 1973 roku. Czterdzieści lat od ukazania się tej książki autorzy prezentowanego tomu z różnych krajów dyskutują jej wpływ na rozwój archeologii w Polsce i poza jej granicami. 
Pozycja jest 11 tomem w serii wydawniczej Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa / Studia nad pradziejami Europy Środkowej.

Redaktorzy: Sławomir Kadrow, Piotr Włodarczak
Format: A4
Liczba stron: 534
ISBN: 978-83-936467-1-5, 978-3-7749-3860-1 
Spis treści: Pobierz 

 

Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie. Część I. Kultura malicka i kultura mierzanowicka

Kolejna pozycja prezentująca wyniki badań FROA jest już dostępna w naszej księgarni!
Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackiebyło badane wykopaliskowo w roku 2008 w ramachprac wyprzedzających budowę obwodnicy miasta Jarosławiaw ramach umowy Fundacji RzeszowskiegoOśrodka Archeologicznego i Generalnej Dyrekcji DrógKrajowych i Autostrad. Otworzono wykop o powierzchniokoło 2 ha. Odkryto w nim m.in. pozostałości osadnictwakultury malickiej, reprezentującej wczesne etapy neolitu oraz osiedle kultury mierzanowickiej, datowanejna koniec III i początki II tys. BC. Jest to pierwszaosada tej ostatnio wymienionej kultury usytuowana nalessach Wysoczyzny Kańczuckiej, prawie w całości rozpoznanawykopaliskowo. Była ona założona na planiewydłużonego owalu. Aby określić jej chronologię absolutnąwykonano kilkanaście oznaczeń radiowęglowychmetodą AMS. Ponadto przeprowadzono analizyszlifów ceramiki. W ich wyniku okazało się, że mieszkańcyosiedla kultury mierzanowickiej schudzali glinę,z której wykonywali ceramikę, stosując obsydian i bazaltwołyński. Stosowanie tych surowców wskazuje, zjakimi terenami społeczności kultury mierzanowickiejutrzymywały kontakty.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, publikacja dostępna jest bezpłatnie!

Cmentarzyska społeczności kultury mierzanowickiej na Wyżynie Sandomierskiej

Już dostępna w naszej księgarni!
Prawie 80 lat po zakończeniu archeologicznych badań wykopaliskowych i 25 lat po naukowym opracowaniu światło dzienne ujrzy publikacja wyników badań i analiz cmentarzyska w Mierzanowicach na Wyżynie Sandomiersko-Opatowskiej – jednego z najważniejszych w pradziejach ziem polskich i środkowej Europy. Było ono użytkowane w pierwszej połowie II tysiąclecia p.n.e. - współcześnie z początkami kultury mykeńskiej w Grecji. Udostępnienie dzieła dra Jerzego Tomasza Bąbla pt. "Cmentarzyska społeczności kultury mierzanowickiej na Wyżynie Sandomierskiej" jest wypełnieniem jednej z najbardziej zawstydzających luk w dotychczasowej historii polskiej archeologii.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, publikacja dostępna jest bezpłatnie!