tel. 601 382 472
fax. (17) 872 15 93
publikacje: (17) 872 15 82

Polecamy

Internetowa księgarnia FROA

Oferujemy bogaty wybór naszych publikacji, obejmujący szeroki zakres zagadnień z dziedziny archeologii.

Zapraszamy do naszej internetowej księgarni
lub do kontaktu telefonicznego: (17) 872 15 82

Nowości

Kapliczka św. Rozalii - zaproszenie na wykład

Serdecznie zapraszamy na wykład, promujący powstającą ścieżkę historyczno-przyrodniczą na Osiedlu Zwięczyca w Rzeszowie.

W najbliższą sobotę o niedawno odrestaurowanej kapliczce św. Rozalii - jednym z punktów wspomnianej ścieżki - opowie nam Radomir Dawidziak, autor renowacji. 

Zapraszamy do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 przy ul. Beskidzkiej 6 w Rzeszowie w sobotę (15 października) o godzinie 10:00.

 

 

Osady ludności wczesnych faz kultury mierzanowickiej na stanowiskach 24, 25 i 27 w Mirocinie

Miło nam poinformować, że nasz projekt „Osady ludności wczesnych faz kultury mierzanowickiej na stanowiskach 24, 25 i 27 w Mirocinie” otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Stanowiska 24, 25 i 27 w Mirocinie, na Wysoczyźnie Kańczuckiej stanowią nieliczne przykłady pozostałości najwcześniejszych chronologicznie osad kultury mierzanowickiej z faz proto- i wczesnej oraz w przypadku stanowiska 27 późnej (2300-1600 BC). Klasyczne archeologiczne opracowanie stanowisk wzbogacone będzie o opracowania antropologiczne, archeozoologiczne, mikroskopowe badania ceramiki oraz interdyscyplinarne analizy fizykochemiczne (oznaczenia radiowęglowe, analiza stabilnych izotopów węgla i azotu oraz izotopów strontu). 

Dodatkowe analizy pozwolą na pełny obraz sytuacji kulturowo-chronologicznej na opracowywanych stanowiskach i rekonstrukcję paleośrodowiska oraz odtworzenie powiązań interregionalnych w środowisku kultury mierzanowickiej. Konfrontacja analiz archeologicznych i przyrodniczych jest zgodna z obecnymi, nowoczesnymi standardami opracowań i będzie stanowić istotny materiał porównawczy do badań nad początkiem wczesnego okresu epoki brązu w południowo-wschodniej Polsce.

Realizacja projektu zakończy się publikacja książkową.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Promocja książki Osady ludności wczesnych faz kultury mierzanowickiej na stan. 37 i 39 w Dobkowicach

18 grudnia odbyło sie spotkanie promujące naszą najnowszą publikację: monografię stanowisk Dobkowice 37 i 39.

[Więcej...]

Osady ludności wczesnych faz kultury mierzanowickiej na stan. 37 i 39 w Dobkowicach

Projekt "Osady ludności wczesnych faz kultury mierzanowickiej na stan. 37 i 39 w Dobkowicach" ma na celu publikację wyników badań wykopaliskowych ze stanowiska 37 i 39 w Dobkowicach.

Stanowiska w Dobkowicach odkryto w trakcie nadzoru archeologicznego prowadzonego przez D. Bobaka, podczas prac ziemnych w trakcie budowy autostrady A4 na odcinku Wierzbna-Radymno w województwie podkarpackim. Następnie zostały one objęte interwencyjnymi badaniami wykopaliskowymi wykonanymi na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przez Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeo¬logicznego. Prace badawcze wiosną 2011 r. prowadziły ekspedycje kierowane przez J. Okońskiego (stan. 37 i 39) przy współpracy z M. Połtowicz-Bobak (stan. 39). Szerokopłaszczyznowe badania wykopaliskowe poprzedzające budowę autostrady A-4 w województwie podkarpackim zapoczątkowane były w 2005 r. i w ich trakcie odkryto liczne pozostałości osadnictwa pradziejowego i nowożytnego.

[Więcej...]

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (nr zadania 3227/18/FPK/NID)

Spotkanie ze studentami archeologii UR

28 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie ze studentami archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, przedstawiajace zabytki archeologiczne związane z publikacją albumu Przemoc. Konflikt. Wojna. Wędrówki po archeologicznych śladach najstarszych epok i kultur województwa podkarpackiego.

[Więcej...]

 

Zaproszenie na promocję książki "Przemoc. Konflikt. Wojna"

Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego zaprasza na promocję książki popularnonaukowej

Przemoc. Konflikt. Wojna

która ukaże się jako III tom serii „Wędrówki po archeologicznych śladach dawnych epok i kultur województwa podkarpackiego”

W ramach promocji wykład:

Zamki obronne województwa podkarpackiego

wygłosi mgr Paweł Kocańda

Zapraszamy dniu 26.11.2018 r. o godz. 10.00, sala 13, Instytut Archeologii UR, ul. Moniuszki 10

 

 

Publikacja Przemoc. Konflikt. Wojna

Przemoc. Konflikt. Wojna to trzeci tom serii pt. Wędrówki po Archeologicznych Śladach Najstarszych Epok i Kultur Województwa Podkarpackiego wydawanej przez Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. Poprzednie części, które ukazały się w latach 2016 i 2017, dotyczyły odpowiednio zwyczajów pogrzebowych oraz życia codziennego dawnych mieszkańców regionu.

W najnowszej publikacji poruszono różnorakie przejawy zjawisk sygnalizowanych w tytule, które mogą być „odczytywane” ze źródeł archeologicznych, historycznych i antropologicznych. Autorzy poszczególnych rozdziałów odwołują się przede wszystkim do odkryć dokonanych na terenie województwa podkarpackiego, ale w wielu przypadkach poszerzają naszą wiedzę o przykłady z innych części Polski i świata. Tematyka książki obejmuje czasy od najdawniejszych dziejów ludzkości, przypadających na starszą epokę kamienia, po okres II wojny światowej i wczesne lata powojenne.

Przemoc. Konflikt. Wojna

red. M. Dębiec, S. Jędrzejewska

 seria: Wędrówki po Archeologicznych Śladach Najstarszych Epok i Kultur Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2018

[Więcej...]

 

Wyniki konkursu na „Najlepszą pracę magisterską z archeologii obronioną w Polsce w 2017 roku".

Mamy ogromny zaszczyt przedstawić tegorocznych laureatów w konkursie na najlepszą pracę magisterską z archeologii obronioną w Polsce w 2017 r.

Kapituła po wnikliwym przeanalizowaniu zgłoszeń zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na „Najlepszą pracę magisterską z archeologii obronioną w Polsce w 2017 roku" postanawiania przyznać:


1. Pierwszą nagrodę (w wysokości 1 000 zł. + druk pracy w serii Collectio Archaeologica Ressoviensis):

• Maciej Kaczor za pracę pt.: Technologia krzemieniarstwa społeczności młodszego dryasu w dorzeczu Warty w świetle metody składanek, napisaną w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Arkadiusza Marciniaka.


2. Wyróżnienie:

• Joanna Biniek za pracę pt.: Infrastruktura średniowiecznego placu budowy. Transport i jego organizacja, napisaną w Uniwersytecie Wrocławski, pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Piekalskiego.

 

Kapituła stwierdza jednocześnie wysoki poziom wszystkich zgłoszonych prac gratuluje laureatom VII edycji Konkursu i ich promotorom.

Wraz z Instytut Archeologii UR jesteśmy organizatorami konkursu.

 

 

 

Promocja publikacji "Wielokulturowe stanowisko nr 1 w Zamiechowie"

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania promującego wydanie książki Agnieszki Půlpánovej-Reszczyńskiej, Sławomira Kadrowa oraz Moniki Bober pod tytułem "Wielokulturowe stanowisko nr 1 w Zamiechowie, powiat jarosławski". Spotkanie odbyło się 19 grudnia w siedzibie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Publikacja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Promocja publikacji "Życie codzienne"

14 grudnia 2017 r. maiło miejsce spotkanie, promujące wydanie drugiego już albumu z serii "Wędrówki po archeologicznych śladach dawnych epok i kultur województwa podkarpackiego" pod tytułem "Życie codzienne". Spotkaniu towarzyszył wykład pani mgr Sylwii Jędrzejewskiej "Życie codzienne we wczesnym średniowieczu" oraz wystawa prac Mirosława Kuźmy.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania.

 

Zaproszenie na promocję książki "Wielokulturowe stanowisko nr 1 w Zamiechowie"

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie, promujące publikację autorstwa Agnieszki Půlpánovej-Reszczyńskiej, Sławomira Kadrowa oraz Moniki Bober pod tytułem "Wielokulturowe stanowisko nr 1 w Zamiechowie, powiat jarosławski".

Spotkanie odbędzie się 19 grudnia o godzinie 10:30 w siedzibie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Moniuszki 10 w Rzeszowie.

Miło nam także poinformować, że publikacja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zaproszenie na promocję publikacji "Życie codzienne"

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na promocję drugiego już albumu z serii "Wędrówki po archeologicznych śladach dawnych epok i kultur województwa podkarpackiego" pod tytułem "Życie codzienne".

Promocja odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 r., o godzinie 13:30, w siedzibie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, przy ulicy Moniuszki 10 w Rzeszowie.

Promocji towarzyszyć będzie wykład pani mgr Sylwii Jędrzejewskiej "Życie codzienne we wczesnym średniowieczu" oraz wystawa prac Mirosława Kuźmy

 

 

 

Publikacja dofinansowana jest z budżetu Województwa Podkarpackiego

Chrześcijanie Nilu i Sahary. Polskie badania archeologiczne średniowiecznego dziedzictwa Sudanu

Zapraszamy na sesję naukową, o charakterze popularyzatorskim "Chrześcijanie Nilu i Sahary. Polskie badania archeologiczne średniowiecznego dziedzictwa Sudanu".

Sesja będzie wydarzeniem wyjątkowym. Po raz pierwszy bowiem będzie można w Rzeszowie wysłuchać wystąpień poświęconych drugiemu – obok Egiptu – wielkiemu ośrodkowi cywilizacji w dolinie Nilu, jakim była Nubia. 

Zgodnie z tematem, sesja poświęcona jest przede wszystkim polskim badaniom archeologicznym nad okresem średniowiecznym. Przewidziane są jednak również wystąpienia dotyczące badań etnograficznych oraz współczesnego Sudanu.

Sesja obejmuje sześć wykładów autorstwa badaczy związanych z Instytutem Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wśród zaproszonych prelegentów są m.in. wybitni znawcy średniowiecznych dziejów Nubii: 

 • dr hab. Stefan Jakobielski – ostatni żyjący uczestnik słynnej ekspedycji prof. Kazimierza Michałowskiego w Faras, wieloletni kierownik badań archeologicznych w Starej Dongoli;
 • dr hab. Bogdan Żurawski – kierownik licznych ekspedycji archeologicznych w Sudanie, m.in. badań w Banganarti – ważnym centrum kultu w średniowiecznym królestwie Makurii;
 • dr hab. Mahmoud El-Tayeb – znakomity archeolog, eksplorujący m.in. wczesnośredniowieczne, królewskie nekropole w Zumie. 

Sesja odbędzie się na Uniwersytecie Rzeszowskim, budynek A0, aula 167, od godz. 9.00. 

Wstęp wolny.

 

Mieszkańcy Rzeszowa i okolic! W nadchodzącą Noc Muzeów koniecznie odwiedźcie podziemną trasę turystyczną na rzeszowskim Rynku.

Zapraszamy na otwarcie dwóch wystaw: "Tajemnice ulicy 3 Maja" oraz "Odmieniec, wampir, skazaniec. Oblicza śmierci w dawnych wiekach"

Pierwsza z nich będzie pierwszą publiczną prezentacją odkryć archeologicznych, dokonanych w trakcie naszych badań na ulicy 3 Maja w Rzeszowie.

Druga wystawa to ekspozycja malarstwa Mirosława Kuźmy, przedstawiająca rekonstrukcje i impresje odkryć archeologicznych związanych z pochówkami.

Zapraszamy w najbliższą sobotę, 20 maja 2017 roku, od godziny 19:00.

 
 
 

 

XXXIII Rzeszowska Konferencja Archeologiczna

Z przyjemnością zapraszamy do wzięcia udziału w XXXIII Rzeszowskiej Konferencji Archeologicznej, która odbędzie się w dniach 28-29 marca 2017 r. w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Organizatorami Konferencji są: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego i Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Konferencja poświęcona będzie badaniom archeologicznym prowadzonym na terenie południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji.

 

 

Zaproszenie na promocję

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na promocję publikacji "Wędrówki po archeologicznych śladach dawnych epok i kultur województwa podkarpackiego. Zwyczaje pogrzebowe". 

Odbędzie się ona w dniu 15 grudnia 2016 r. o godzinie 15:30 w siedzibie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Moniuszki 10 w Rzeszowie.

Więcej informacji o publikacji

 

 

 

 

Seminarium "Wielokulturowe stanowiska lessowe. Metody badań. Interpretacje" - fotorelacja

25 grudnia 2016 roku w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się seminarium "Wielokulturowe stanowiska lessowe. Metody badań. Interpretacje". Seminarium połączone bylo z promocją monografii "Boratyn, pow. jarosławski, stan. 17. Materiały z osad kultury mierzanowickiej i grupy tarnobrzeskiej oraz z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego", wydanej przez Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Referaty wygłosili autorzy monografii:

 • Metodyka badań wczesnośredniowiecznych, płaskich cmentarzysk szkieletowych na przykładzie stanowiska w Boratynie, pow. jarosławski (P. Kotowicz)
 • Osada grupy tarnobrzeskiej w Boratynie - obiekty zabudowa, rozplanowanie (W. Poradyło)
 • Problematyka badań kultury mierzanowickiej (S. Kadrow)

Zapraszamy na fotorelację z seminarium:

 

Przeobrażenia lokalnych instytucji kultury w latach 2004-2014

Wraz z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszamy na seminarium poświęcone przeobrażeniom lokalnych instytucji kultury w latach 2004-2015.

Gościem specjalnym będzie dr hab. Piotr Majewski, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków.

Program seminarium:

 • powitanie gości (Dyrektor Instytutu Archeologii UR: dr hab. Andrzej Rozwałka, prof. UR)
 • Muzea podkarpackie 2004-2014. Globalizacja i europeizacja a przeobrażenia lokalnych instytucji kultury (dr Dominik Porczyński)
 • Dyskusja
 • Podsumowanie (dr hab. Piotr Majewski)

Seminarium odbędzie się 15 grudnia 2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie Instytutu Archeologii UR przy ul. Moniuszki 10 w Rzeszowie.

Seminarium, które jest jedym z efektów realizowanego przez nas projektu "Muzea podkarpackie 20042014. Globalizacja i europeizacja a przeobrażenia lokalnych instytucji kultury", dofinansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Wielokulturowe stanowiska lessowe. Metody badań. Interpretacje

Zapraszamy Państwa na seminarium naukowe, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2016 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, w sali nr 13. 

Program seminarium:

 • Otwarcie (prof. UR dr hab. Andrzej Rozwałka - Dyrektor Instytutu Archeologii UR)
 • Metodyka badań wczesnośredniowiecznych, płaskich cmentarzysk szkieletowych na przykładzie stanowiska w Boratynie, pow. jarosławski (P. Kotowicz)
 • Osada grupy tarnobrzeskiej w Boratynie - obiekty zabudowa, rozplanowanie (W. Poradyło)
 • Problematyka badań kultury mierzanowickiej (S. Kadrow)
 • Dyskusja

W ramach seminarium odbędzie się promocja książki "Boratyn, pow. jarosławski, stan. 17. Materiały z osad kultury mierzanowiskiej i grupy tarnobrzeskiej oraz z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego" autorstwa M. Glinianowicza, S. Kadrowa, P. N. Kotowicza, A. Nowaka i W. Poradyły.

Seminarium zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 Stanowiska 24, 25 i 27 w Mirocinie. Zaproszenie na promocję książki

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na promocję książki "Stanowiska 24, 25 i 27 w Mirocinie, gm. Przeworsk. Część 1. Osadnictwo późnopolgarskie i kultury pucharów lejkowatych" pod redakcją M. Mazurka i A. Sznajdrowskiej.

Promocja odbędzie sie w dniu 22 listopada 2016 r. w ramch międzynarodowej konferencji "Recent issues in archaeological demography" w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w sali nr 13.

Wykład na temat osadnictwa późnopolgarskiego oraz kultury pucharów lejkowatych na stanowisku w Mirocinie wygłosi prof. UR dr hab. Andrzej Pelisiak.

Publikacja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Realizacja projektów finansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miło nam poinformować, że w bieżącym roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakwalifikowało do finansowania nasze dwa projekty, złożone w ramach programu "Dziedzictwo kulturowe", priorytet "Ochrona zabytków archeologicznych":

W ramach programu "Obserwatorium kultury" realizujemy, rozpoczęte w 2015 roku, zadanie:

 

Wesołych Świąt! 

Wszystkim naszym  Przyjaciołom, Partnerom i Współpracownikom
życzymy wyjątkowych, ciepłych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia. 

Zespół Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 
 
Życzenia świąteczne

V Kongres Mediewistów Polskich

Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, wraz z Wydziałem Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Stałym Komitetem Mediewistów Polskich jest organizatorem V Kongresu Mediewistów Polskich.

Czytaj więcej...

Realizacja projektów finansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miło nam poinformować, że w bieżącym roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakwalifikowało do finansowania nasze trzy projekty, złożone w ramach dwóch programów.

W ramach programu "Dziedzictwo kulturowe", priorytet "Ochrona zabytków archeologicznych", rozpoczęliśmy realizację następujących zadań:

 • Zamiechów, stan. 18 – wielokulturowe stanowisko na Przedgórzu Rzeszowskim.
 • Publikacja pt. "Cieszacin Wielki 41, Jankowice 9 i Pawłosiów 55. Kompleks osad z neolitu i wczesnej epoki brązu".

W ramach programu "Obserwatorium kultury" realizujemy zadanie:

 • Muzea podkarpackie 2004-2014. Globalizacja i europeizacja a przeobrażenia lokalnych instytucji kultury.

Wkrótce przedstawimy więcej informacji o każdym z realizowanych zadań.

 Spotkanie z archeologią - relacja

28 marca 2015 r. w Instytucie Archeologii UR odbył się piknik archeologiczny  „Spotkanie z archeologią”, połączony z konkursem dla uczniów szkół średnich. Uczestniczyło w nim 36 uczniów ze szkół z Rzeszowa, Boguchwały, Lubaczowa i Sanoka.

Uroczystego otwarcia konkursu dokonał Dyrektor Instytutu Archeologii UR, dr hab., prof. UR Andrzej Rozwałka. Następnie miał miejsce wykład edukacyjny pt. „Świat przeszłości. Badania Instytutu Archeologii UR”, przygotowany przez pracowników IA UR dr Leszka Gardełę i dr Joannę Rogóż oraz Elżbietę Sieradzką, Klaudię Karpińską i Katarzynę Skowron z Koła Naukowego Studentów Archeologii UR. Po zakończeniu prelekcji, uczestnicy konkursu udali się na warsztaty przeprowadzone przez grupy rekonstrukcyjne Terra Ferrata, Drużyna Grodu Horodna i Zakon Rycerzy Boju Dnia Ostatniego. Ostatnią odsłoną zmagań konkursowych był test sprawdzający wiedzę i praktyczne umiejętności nabyte podczas imprezy.

Zwycięzcami okazali się:

   I miejsce:    Justyna Grabas
   II miejsce:  Łukasz Pryk
   III miejsce: Monika Kilarska.

Główną atrakcją wydarzenia były jednak stoiska przygotowane grupy odtwórstwa historycznego. Można było na nich m. in. obejrzeć i przymierzyć stroje noszone na ziemiach polskich w okresie wpływów rzymskich oraz we wczesnym i późnym średniowieczu. Dużą popularnością cieszyły się prezentacje przedmiotów codziennego użytku oraz  pokazy uzbrojenia. Zwiedzający mogli także obejrzeć warsztaty szewca i krawcowej z przełomu XIV i XV w. oraz rzemieślnika produkującego ozdoby i drobne przedmioty z kości, rogu i poroża wg realiów okresu wpływów rzymskich. W ogrodzie Instytutu wojowie z Drużyny Grodu Horodna stoczyli serię zaciekłych pojedynków.

Koła naukowe działające Instytucie Archeologii UR także przygotowały swoje stoiska. Można było m. in. obejrzeć z bliska zabytki archeologiczne oraz sprawdzić swoją wiedzę o muzeach podczas quizów i rebusów. Najmłodsi zwiedzający chętnie lepili przedmioty z gliny oraz przyłączali się do zabawy w „mini-wykopaliska”.

Uroczystość zakończenie imprezy i konkursu uświetniło przemówienie prof. dr hab. Sylwestra Czopka, prorektora UR. W podziękowaniu za wkład w organizację imprezy każda z grup rekonstrukcyjnych otrzymała tytuł „Przyjaciel Instytutu Archeologii UR”.

Mamy nadzieję, że tak udane przedsięwzięcie stanie się początkiem długiej i owocnej współpracy pomiędzy organizatorami konkursu - Instytutem Archeologii UR, Fundacją Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego i Kołem Naukowym Studentów Archeologii UR z nowo powstałym Kołem Naukowym Studentów Muzeologii UR oraz grupami rekonstrukcyjnymi Terra Ferrata, Drużyną Grodu Horodna i Zakonem Rycerzy Boju Dnia Ostatniego.

Tekst: Elżbieta Sieradzka
Zdjęcia: Klaudia Karpińska, Mira Fricke, Zuzanna Opielowska (Zakon Rycerzy Boju Dnia Ostatniego), Paulina Gorazd-Dziuban (Terra Ferrata)

 

Konkurs i impreza edukacyjna "Spotkanie z Archeologią"

Zapraszamy na konkurs „Spotkanie z Archeologią”, który odbędzie się 28 marca od 10.00 do 15.00 w Instytucie Archeologii UR, ul Moniuszki 10.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich, którzy:

• interesują się historią lub archeologią;
• chcieliby w ciekawy sposób spędzić sobotę;
• lubią rywalizację;
• chcieliby spróbować swoich sił w wykonywaniu dawnych rzemiosł.

Do przystąpienia do konkursu nie trzeba mieć szczegółowej wiedzy na temat archeologii i historii! Wystarczy wolne przedpołudnie i chęć poznania czegoś nowego.

10:00-10:15 – Oficjalne otwarcie konkursu
10:15-11:00 – Wykład popularnonaukowy
11:00-11:20 – Przerwa (katering)
11:20-13:30 – warsztaty połączone z zadaniami konkursowymi przygotowanymi przez grupy rekonstrukcyjne: Drużynę Grodu Horodna, Terra Ferrata – Barbarzyńcy z Rzeszowa, a także Zakon Rycerzy Boju Dnia Ostatniego.
13:30-14:00 – Quiz podsumowujący konkurs
14:00-14:30 – Przerwa (katering)
14:30-15:00 – Ogłoszenie wyników i zamknięcie konkursu.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody – niespodzianki ufundowane przez Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego.

Zgłoszenia należy wysyłać do 15 marca na adres mailowy sekretariat@archeologia.rzeszow.pl lub pod numerem telefonu +48 17 15 872. Zgłoszenie powinno zawierać:

• imię i nazwisko;
• nazwę szkoły;
• klasę
• telefon kontaktowy.

Nie jesteś uczniem szkoły średniej? Nic nie szkodzi! Zapraszamy na ogólnodostępną imprezę edukacyjną, towarzyszącą konkursowi. W planie m. in.:

• prezentacje rzemiosł wykonywanych w starożytności oraz średniowieczu
• warsztaty garncarskie
• pokazy ekwipunku wojownika i rycerza (połączone z pokazami walk)
• prezentacja strojów pochodzących z różnych epok
• „mini-wykopaliska” dla najmłodszych.

Spotkanie z Archeologią - plakat

 

Wyniki IV edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z archeologii obronioną w Polsce w 2014 roku

Z przyjemnością informujemy, iż Kapituła Konkursu na "Najlepszą pracę magisterską z archeologii obronioną w Polsce w 2014 roku" przyznała nagrody. 

Pierwsze miejsce otrzymała pani mgr Angelika Godzień za pracę pt.: "Archeologia sądowa. Zarys problematyki", napisaną w Uniwersytecie Rzeszowskim pod kierunkiem prof. dr. hab. Sławomira Kadrowa

Wyróżnienie otrzymała pani mgr Katarzyna Dudlik za pracę pt.: "Dynamizacja procesów formowania się społeczeństwa zhierarchizowanego w Argolidzie, na przełomie środkowego i późnego okresu epoki brązu", napisaną w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Pozaniu, pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Czebreszuka.

Kapituła stwierdziła jednocześnie wysoki poziom wszystkich zgłoszonych prac.

Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego jest sponsorem oraz, wraz z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, organizatorem konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu archeologii. Konkurs ma charakter otwarty, a główną nagrodą jest publikacja pracy magisterskiej w formie monografii, wydanej w serii w serii "Collectio Archaeologica Ressoviensis".

Laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.

Protokół z posiedzenia Kapituły

Rozbórz 27 - promocja książki

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na promocję naszej nowej publikacji - monografii stanowiska Rozbórz 27 pod redakcją M. Karwowskiego i D. Kulikowskiej.

W ramach promocji zapraszamy na wykład dr. Macieja Karwowskiego poświęcony wielokulturowej tradycji podkarpacia na przykładzie dawnego osadnictwa na terenie stanowiska Rozbórz 27 w powiecie przeworskim Promocja odbędzie się 25 listopada 2014 r. o godz. 13:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Przeworsku (ul. Jagiellońska 10).

W latach 2008 i 2009 na archeologicznym stanowisku nr 27 w Rozborzu, gmina Przeworsk Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego prowadziła tzw. ratownicze, szerokopłaszczyznowe badania wykopaliskowe, wyprzedzające inwestycję związaną z budową autostrady A4. W trakcie prac wykopaliskowych przebadano blisko 7 hektarów powierzchni, na której odkrytych i zadokumentowanych zostało około 2,5 tysiąca obiektów nieruchomych, czyli pozostałości różnych konstrukcji związanych z osadnictwem pradziejowym. Analiza związanych z tymi konstrukcjami zabytków wskazuje wyraźnie, że na stanowisku mamy do czynienia z rozległą, wielokulturową osadą zamieszkiwaną od epoki kamienia po okres wczesnego średniowiecza (czyli przez ponad 5 tys. lat) przez grupy ludzi związanych z wieloma kulturami archeologicznymi.

Najstarsze znaleziska, związane z epoką neolitu, reprezentowane są przez materiał archeologiczny łączony z kulturą ceramiki wstęgowej rytej oraz z kulturą pucharów lejkowatych. Tylko nieznacznie młodsze są materiały datowane na wczesną epokę brązu, reprezentujące kulturę mierzanowicką. We wczesnej epoce żelaza na stanowisku pojawiają się osadnicy związani z tarnobrzeską kultura łużycką, natomiast w okresie rzymskim przedstawiciele kultury przeworskiej. Najmłodszą fazę zasiedlenia stanowiska stanowią pozostałości związane z osadnictwem słowiańskim i datowane na okres wczesnego średniowiecza.  Promowana książka przedstawia wyniki przeprowadzonych badań archeologicznych. Jej wydanie zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Badania archeologiczne prowadzone były przez Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, finansowała je zaś Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

 
Rozbórz 27 - plakat

Natural environment and man on the Upper Dniestr

W naszej księgarni pojawiła się nowa publikacja - "Natural environment and man on the Upper Dniestr - region of the Halyč-Bukačivci basin - in prehistory and early medieval period", pod redakcją K. Harmaty, J. Machnika i M. Rybickiej. Publikacja przedstawia wyniki wieloletnich, polsko-ukraińskich, multidyscyplinarnych badań na obszarze Wysoczyzny Samborskiej i Drohobyckiej oraz Wysoczyzny Chyrowsko-Gródeckiej. Spis treści można obejrzeć tutaj.

Zapraszamy!

Natural environment and man on the Upper Dniestr - okładka 

Konkurs na najelpszą pracę magisterską z archeologii

Mamy przyjemność ogłosić czwartą edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu archeologii, obronioną w 2014 roku. Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i przytotowaniu zgłoszeń zgodnie z załączonym regulaminem.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Na pograniczu kultury pucharów lejkowatych i kultury trypolskiej

Od dziś dostępna jest w naszej księgarni nowa pozycja dotycząca młodszej epoki kamienia: Na pograniczu kultury pucharów lejkowatych i kultury trypolskiej, pod redakcją Aleksandra Pozikhovskiego, Jakuba Rogozińskiego oraz Małgorzaty Rybickiej.

W publikacji tej zamieszczone są opracowania źródłowe, prezentujące materiały z osad kultury pucharów lejkowatych usytuowanych w różnych rejonach zachodniej Ukrainy, takich jak Winniki, Rudniki, Kotoryny, jak i niepublikowane zespoły z Gródka nad Bugiem i Szumowa z Lubelszczyzny oraz źródła odnoszące się do kultury trypolskiej.

Zapraszamy do zakupu oraz do przejrzenia spisu treści.

 

Na pograniczu kultury pucharów lejkowatych i kultury trypolskiej - okładka 

 

Nowa publikacja

Zapraszamy do księgarni, gdzie właśnie pojawiła się  nowa publikacja: "Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie. Część II. Osadnictwo od starszej epoki brązu do okresu rzymskiego" autorstwa Sylwestra Czopka. Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie było badane wykopaliskowo w roku 2008 w ramach prac wyprzedzających budowę obwodnicy miasta Jarosławia i finansowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Część druga, czyli niniejsza książka, jest opracowaniem materiałów kultury trzcinieckiej, tarnobrzeskiej kultury łużyckiej i kultury pomorskiej (rozumianej tu w swym szerszym znaczeniu) a także pojedynczych znalezisk pochodzących z okresu rzymskiego. Spis treści można obejrzeć tutaj.

Zapraszamy!

Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie. Część II. Osadnictwo od starszej epoki brązu do okresu rzymskiego - okładka 

Wykład profesora Sylwestra Czopka z okazji wydania drugiego tomu monografii stanowiska Jarosław 158

Miło nam poinformować, że właśnie ukazał się drugi tom monografii stanowiska Jarosław 158. Z tej okazji w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia odbył się wykład autora książki, profesora Sylwestra Czopka, przybliżający tematykę dzieła. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

   

 Autorem fotografii jest Bogusław Ryzner, wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia.

Chrześcijańska architektura sakralna Rusi Halickiej i Wołyńskiej

W naszej księgarni pojawiła się nowa publikacja - "Chrześcijańska architektura sakralna Rusi Halickiej i Wołyńskiej" autorstwa Dominika Chudzika. Praca ta jest monograficznym ujęciem dotychczasowego stanu badań nad rozwojem architektury sakralnej Rusi Halickiej i Wołyńskiej. Zawiera liczne ryciny i mapy. W części katalogowej czytelnik znajdzie zbiór zabytków architektury murowanej, drewnianej i obiektów znanych tylko ze źródeł pisanych. Spis treści można obejrzeć tutaj.

Zapraszamy!

Chrześcijańska architektura sakralna Rusi Halickiej i Wołyńskiej - okładka 

 XXX Rzeszowska Konferencja Archeologiczna

Wraz z Muzemu Okręgowym w Rzeszowie oraz Instytutem Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszamy na XXX Rzeszowską Konferencję Archeologiczną "Badania archeologiczne prowadzone na terenie południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji". Konferencja odbędzie się w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie w dniach 25-26 marca 2014 roku.

Do pobrania: program konferencji

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. XXXIV

Ponownie zapraszamy do księgarni. Tym razem prezentujemy najnowszy, XXXIV tom Materiałów i Sprawozdań Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. A w nim:

Aleksandr Diaczenko, The gravity model: simulating the interactions in anisotropic space
Aleksandra Sznajdrowska, Grób kultury amfor kulistych ze stanowiska Rozbórz 42, gm. Przeworsk
Andrzej Pelisiak, Pojedyncze przedmioty kamienne a strefy aktywności osadniczej i gospodarczej w neolicie we wschodniej części Karpat Polskich
Wojciech Rajpold, Przemiany ludnościowe zachodzące od środkowego okresu epoki brązu do początków epoki żelaza w tarnobrzesko-koprzywnickim regionie osadniczym
Piotr N. Kotowicz, Problematyka badań bronioznawczych nad wczesnośredniowiecznym uzbrojeniem Lubelszczyzny
Antoni Lubelczyk, Zespół kafli z dawnego dworu w Twierdzy, pow. Strzyżów, woj. podkarpackie
Dariusz Król, Aleksandr Pozichowski, Jakub Rogoziński, Małgorzata Rybicka, Krótka informacja o wynikach badań przeprowadzonych w 2012 roku w Nowomalinie-Podobanka, rejon Ostrog
Mirosław Mazurek, Jerzy Okoński , Małgorzata Rybicka, Studium przypadku. Obiekt 3834 z Rozborza, stan. 28, woj. podkarpackie
Jakub Czaja, Monika Kuraś, Znalezisko siekiery z podniesionymi brzegami z miejscowości Turbia, pow. Stalowa Wola
Elżbieta Małgorzata Kłosińska, Żulice, pow. Tomaszów Lubelski – domniemany zespół zabytków z wczesnej epoki żelaza
Elżbieta Małgorzata Kłosińska, Zapomniany skarb ozdób brązowych z miejscowości Skwarne, pow. Mińsk Mazowiecki
Urszula Bugaj, Predrag Lutovac, Zbigniew Polak, Maciej Trzeciecki, Relics of masonry structures on Đuteza Hill
Halina Taras, Wojciech Taras, (rec.) Maciej Trzciński (red.), Archeologia sądowa w teorii i praktyce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, 201 stron, ISBN 978-83-264-4057-1

Oraz wyjątkowy suplement - artykuł kwestionujący tysiącletni wiek Światowita ze Zbrucza:

Oleksij Komar i Natalia Chamajko, Idol ze Zbrucza: zabytek z epoki romantyzmu?

Dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Podkarpackiego, publikacja dostępna jest bezpłatnie!

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego t. XXXIV

Environment and Subsistence - forty years after Janusz Kruk's 'Settlement studies'

Ponownie zapraszamy do naszej księgarni

Publikacja Environment and Subsistence - forty years after Janusz Kruk's 'Settlement studies' zawiera 34 artykuły poświęcone badaniom nad pradziejowym osadnictwem, gospodarką i środowiskiem naturalnym, dla których inspiracją jest dzieło Janusz Kruka pt. Studia osadnicze nad neolitem wyżyn lessowych, wydane w Ossolineum w 1973 roku. Czterdzieści lat od ukazania się tej książki autorzy prezentowanego tomu z różnych krajów dyskutują jej wpływ na rozwój archeologii w Polsce i poza jej granicami. 
Pozycja jest 11 tomem w serii wydawniczej Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa / Studia nad pradziejami Europy Środkowej.

Redaktorzy: Sławomir Kadrow, Piotr Włodarczak
Format: A4
Liczba stron: 534
ISBN: 978-83-936467-1-5, 978-3-7749-3860-1 
Spis treści: Pobierz 

 

Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie. Część I. Kultura malicka i kultura mierzanowicka

Kolejna pozycja prezentująca wyniki badań FROA jest już dostępna w naszej księgarni!
Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackiebyło badane wykopaliskowo w roku 2008 w ramachprac wyprzedzających budowę obwodnicy miasta Jarosławiaw ramach umowy Fundacji RzeszowskiegoOśrodka Archeologicznego i Generalnej Dyrekcji DrógKrajowych i Autostrad. Otworzono wykop o powierzchniokoło 2 ha. Odkryto w nim m.in. pozostałości osadnictwakultury malickiej, reprezentującej wczesne etapy neolitu oraz osiedle kultury mierzanowickiej, datowanejna koniec III i początki II tys. BC. Jest to pierwszaosada tej ostatnio wymienionej kultury usytuowana nalessach Wysoczyzny Kańczuckiej, prawie w całości rozpoznanawykopaliskowo. Była ona założona na planiewydłużonego owalu. Aby określić jej chronologię absolutnąwykonano kilkanaście oznaczeń radiowęglowychmetodą AMS. Ponadto przeprowadzono analizyszlifów ceramiki. W ich wyniku okazało się, że mieszkańcyosiedla kultury mierzanowickiej schudzali glinę,z której wykonywali ceramikę, stosując obsydian i bazaltwołyński. Stosowanie tych surowców wskazuje, zjakimi terenami społeczności kultury mierzanowickiejutrzymywały kontakty.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, publikacja dostępna jest bezpłatnie!

Cmentarzyska społeczności kultury mierzanowickiej na Wyżynie Sandomierskiej

Już dostępna w naszej księgarni!
Prawie 80 lat po zakończeniu archeologicznych badań wykopaliskowych i 25 lat po naukowym opracowaniu światło dzienne ujrzy publikacja wyników badań i analiz cmentarzyska w Mierzanowicach na Wyżynie Sandomiersko-Opatowskiej – jednego z najważniejszych w pradziejach ziem polskich i środkowej Europy. Było ono użytkowane w pierwszej połowie II tysiąclecia p.n.e. - współcześnie z początkami kultury mykeńskiej w Grecji. Udostępnienie dzieła dra Jerzego Tomasza Bąbla pt. "Cmentarzyska społeczności kultury mierzanowickiej na Wyżynie Sandomierskiej" jest wypełnieniem jednej z najbardziej zawstydzających luk w dotychczasowej historii polskiej archeologii.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, publikacja dostępna jest bezpłatnie!

 

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Przypominamy wszystkim zainteresowanym, że trwa konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu archeologii. Więcej informacji tutaj.