tel. 601 382 472
fax. (17) 872 15 93
publikacje: (17) 872 15 82

Polecamy

Internetowa księgarnia FROA

Oferujemy bogaty wybór naszych publikacji, obejmujący szeroki zakres zagadnień z dziedziny archeologii.

Zapraszamy do naszej internetowej księgarni
lub do kontaktu telefonicznego: (17) 872 15 82

Oferta dla inwestorów

Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego wykonuje prace archeologiczne na zlecenie podmiotów gospodarczych, osób fizycznych, instytucji państwowych i samorządowych na stanowiskach archeologicznych zagrożonych prowadzonymi przez Was inwestycjami. Zapewniamy pełną, kompleksową obsługę tych inwestycji, łącznie z przejęciem formalności urzędowych.

Usługi nasze obejmują:

 • badania rozpoznawcze (sondażowe i powierzchniowe) 
 • nadzory archeologiczne podczas prac ziemnych
 • wykopaliskowe badania ratownicze
 • opracowanie wyników badań
 • doradztwo w zakresie organizacji inwestycji w kontekście badań archeologicznych
 • wykonanie i pośrednictwo w wykonaniu analiz specjalistycznych

Kontakt z nami:
Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
ul. Moniuszki 10
35-015 Rzeszów
tel. +48 601 382 472
email: froa@froa.pl

Działalność nasza wynika z następujących aktów prawa krajowego i międzynarodowego:

 1. Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego, tzw. Konwencja Maltańska (podpisana przez 35 państw, w tym Polskę)
  • przyjęcie ogólnej zasady kto niszczy, ten płaci w odniesieniu do inwestycji niszczących stanowiska archeologiczne
  • konieczność podejmowania działań wyprzedzających niszczenie stanowisk archeologicznych przez inwestycje, a mianowicie wcześniejszego rozpoznania zasobów archeologicznych i uwzględnienia danych o stanowiskach archeologicznych w planowaniu przestrzennym na wszystkich poziomach
 2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 3. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych
 4. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych