tel. 601 382 472
fax. (17) 872 15 93
publikacje: (17) 872 15 82

Polecamy

Internetowa księgarnia FROA

Oferujemy bogaty wybór naszych publikacji, obejmujący szeroki zakres zagadnień z dziedziny archeologii.

Zapraszamy do naszej internetowej księgarni
lub do kontaktu telefonicznego: (17) 872 15 82

V Kongres Mediewistów Polskich

 

Już po raz piąty, dzięki inicjatywie Stałego Komitetu Mediewistów Polskich zorganizowany zostanie V Kongres Mediewistów Polskich. Tym razem spotkanie odbędzie się w dniach 20-24 września na Uniwersytecie Rzeszowskim. Kongresy Mediewistów Polskich to najważniejsze spotkania polskich badaczy średniowiecza, organizowane od kilkunastu lat z inicjatywy Stałego Komitetu Mediewistów Polskich. Stanowią one platformę wymiany doświadczeń badawczych i najnowszych osiągnięć przedstawicieli różnych dyscyplin badających średniowiecze, w tym historyków, archeologów, historyków sztuki, filologów, religioznawców, ale także reprezentantów nauk przyrodniczych, współpracujących z humanistami w badaniach mediewistycznych.

Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego we współpracy z Wydziałem Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęła się zorganizować Kongres Mediewistów Polskich w Rzeszowie. Historyczny kontekst regionu południowo-wschodniej Polski, samo położenie Rzeszowa oraz naukowy dorobek pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego predestynują do podjęcia tej inicjatywy oraz skierowania uwagi badaczy na tytułowy problem kontaktów międzykulturowych na pograniczu Europy Centralnej i Wschodniej.V Kongres Mediewistów Polskich skoncentrowany będzie na interdyscyplinarnych badaniach kontaktów międzykulturowych w średniowieczu. Tak szeroki krąg zagadnień wymaga rozpatrzenia na wielu płaszczyznach, co umożliwi bogaty wachlarz tematyczny kilkunastu sesji naukowych, wpisanych w program Kongresu. Inicjatywa ta dostarczy nowych, istotnych impulsów do badań nad tematami dotąd marginalizowanymi, związanymi z przełomem starożytności i średniowiecza. Zapewnia także przestrzeń do dyskusji nad najnowszymi trendami metodologicznymi w zakresie nauk humanistycznych i przyrodniczych, związanych z badaniami mediewistycznymi. Mamy nadzieję, że V Kongres Mediewistów Polskich ożywi dyskurs naukowy nad tytułową problematyką, w kontekście kontaktów między elitami władzy, grupami społecznymi i organizacjami politycznymi, w sferze relacji uchwytnych w warstwie kultury duchowej i materialnej.Naszym celem jest również ukazanie Rzeszowa jako ważnego polskiego ośrodka naukowych badań historycznych i archeologicznych. Rzeszów pięknie się rozwija, rozwija się także bardzo prężnie młody Uniwersytet Rzeszowski. A naszym celem badawczym jest zwrócenie uwagi na kontakty międzykulturowe, ale widziane kompleksowo, nie tylko jako płynny przepływ myśli i idei, ale jako bardziej złożony proces, w którym pewne rzeczy są zapożyczane, ale inne zdecydowanie odrzucaneSerdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia Rzeszowa w dniach obradowania Kongresu. Wstęp dla słuchaczy jest nieodpłatny. Przy okazji Kongresu odbędzie się kiermasz książek z dziedziny humanistyki.

V kongres mediewistów polskich

Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w średniowieczu

20-24.09.2015 Rzeszów

Kongresy Mediewistów Polskich to najważniejsze spotkania polskich badaczy średniowiecza, organizowane od kilkunastu lat z inicjatywy Stałego Komitetu Mediewistów Polskich. Stanowią one platformę wymiany doświadczeń badawczych i najnowszych osiągnięć przedstawicieli różnych dyscyplin badających średniowiecze, w tym historyków, archeologów, historyków sztuki, filologów, religioznawców, ale także reprezentantów nauk przyrodniczych, współpracujących z humanistami w badaniach mediewistycznych.

Dotychczas odbyły się cztery spotkania, zorganizowane w ważnych ośrodkach polskiej mediewistyki: Toruniu (2002), Lublinie (2005), Łodzi (2008) i Poznaniu (2011). Publikacje będące ich rezultatem ukazały się drukiem i dziś stanowią znaczący wkład w polską oraz międzynarodową humanistykę.

Szczytną i owocną tradycję wcześniejszych spotkań pragnie kontynuować rzeszowskie środowisko naukowe. Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego we współpracy z Wydziałem Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęła się zorganizować kolejny, piąty już Kongres Mediewistów Polskich w Rzeszowie. Historyczny kontekst regionu południowo-wschodniej Polski, samo położenie Rzeszowa oraz naukowy dorobek pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego predestynują do podjęcia tej inicjatywy oraz skierowania uwagi badaczy na tytułowy problem kontaktów międzykulturowych na pograniczu Europy Centralnej i Wschodniej.

V Kongres Mediewistów Polskich skoncentrowany będzie na interdyscyplinarnych badaniach kontaktów międzykulturowych w średniowieczu. Tak szeroki krąg zagadnień wymaga rozpatrzenia na wielu płaszczyznach, co umożliwi bogaty wachlarz tematyczny kilkunastu sesji naukowych, wpisanych w program Kongresu. Inicjatywa ta dostarczy nowych, istotnych impulsów do badań nad tematami dotąd marginalizowanymi, związanymi z przełomem starożytności i średniowiecza. Zapewnia także przestrzeń do dyskusji nad najnowszymi trendami metodologicznymi w zakresie nauk humanistycznych i przyrodniczych, związanych z badaniami mediewistycznymi. Mamy nadzieję, że V Kongres Mediewistów Polskich ożywi dyskurs naukowy nad tytułową problematyką, w kontekście kontaktów między elitami władzy, grupami społecznymi i organizacjami politycznymi, w sferze relacji uchwytnych w warstwie kultury duchowej i materialnej.

Program Kongresu

Księga abstraktów

 

Więcej informacji znaleźć można na stronach Kongresu